Tarangini Foundation | Recognizing work of Feminists

Icon
Caring for oneself and others

Caring for self and others is a skill to help an individual feel more “balanced” and achieve a sense of “wellness.” This skill involves taking intentional steps to take care of our physical,mental, and emotional health Self-care practices are important for all. It has greater importance to those who are at the front line working for others and other rights/ caregivers.There are greater chances of them to be anxious when their works are not getting recognition or their continuous efforts are not making any significant changes. There are greater chances of them to fall back and give up. Tarangini seeks to address the need of self-care in an individual's life through various approaches.
Approaches:

  • Psychosocial counseling
    Trauma informed care
    Integrated security
Icon

नेपालको संबिधान धारा ३४ अनुसार सबैलाई श्रम गर्ने हक छ । संबिधानमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संबिधानको धाराको प्रयोजनका लागि "श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर मानिएको छ । श्रम गर्ने श्रमिकहरुका लागि, अझ त महिला श्रमिकहरुको हकमा सरकारले श्रम ऐन २०७४ द्वारा हक अधिकारहरु सुनिस्चित गरेको छ । 

  • श्रम ऐन २०७४  मर्यादित श्रमको मापदण्ड (दफा ३) मर्यदिक श्रम भन्नाले निम्न बुंदाहरु लाई मान्न सकिन्छ:
  • आम्दानी, जसले हरेक श्रमिकलाई असल जीवन जिउन पुगोस्,
  • काम, जहाँ भेदभाव नहोस्, हरेक श्रमिकले आफ्नो वृत्ति विकासको लागि समान अवसर पाओस्, कार्यथलो, जुन उपयुक्त र सुरक्षित होस्,
  • वातावरण, जहाँ युनियन संगठन गर्न पाइयोस्, काम सम्बन्धी विषयमा श्रमिकले आफ्नो भनाइ निर्धक्क राख्न पाओस्,
  • राज्य, जसले बिरामी कमजोर, पाका उमेरका श्रमिक र विपतमा परेका महिलालाई सहायता पुर्याउने सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्र निर्माण गरेको होस् ।